Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) W PRAKTYCE- WARSZAWA 16/21
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

Uczestnik Programu KAPITALNA FIRMA
BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) W PRAKTYCE- WARSZAWA 16/21 - szkolenie stacjonarne
Termin:
2021-09-29 - 2021-09-29
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Warszawa, ul. Żurawia 47
Cena:
580 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie organizowane jest w formie mieszanej (hybrydowej) – ONLINE/STACJONARNIE

Organizacja szkolenia stacjonarnego uzależniona będzie od rozwoju sytuacji związanej z COVID.

W przypadku gdy szkolenie realizowane będzie tylko w formie online – uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną bezpośrednio poinformowani o zmianie trybu szkolenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

                                                              
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 580 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy) 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR SANITARNYCH

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Szkolenie nr 16/21 - WARSZAWA
w dniu 29 września 2021r.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,

ul. Żurawia 47; sala konferencyjna – 203

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

W PRAKTYCE - W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

Elektroniczna obsługa poszczególnych modułów bazy BDO.

Elektroniczna ewidencja odpadów, elektroniczne wnioski BDO.

Szkolenie realizowane będzie w ujęciu praktycznego omawiania i wyjaśniania zagadnień problemowych wynikających z pracy w bazie BDO

BDO – ewidencja odpadowa wyłącznie elektroniczna w bazie BDO; wnioski rejestrowe i aktualizacyjne tylko na elektronicznych formularzach BDO do złożenia za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika BDO, praca w modułach „Ewidencja odpadów” i „Wnioski BDO”. Już dziś uzyskaj dostęp do swojego konta BDO i utwórz kolejne konta wewnętrzne dla swoich pracowników. Realizuj obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.

Nie tylko osoby będące wytwórcami odpadów czy zbierającymi i przetwarzającymi odpady pracują w bazie BDO, również przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu opakowania, produkty w opakowaniach czy produkty typu oleje i opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie i akumulatory oraz ich organizacje odzysku. Także sieci handlowe, jednostki handlu detalicznego i hurtowego, które oferują torebki foliowe do zapakowania produktów tam kupowanych.

 

Ø Elektroniczny Rejestr BDO:

· kto podlega pod obowiązek wpisu i jak wypełnić wniosek elektroniczny, zwolnienia z obowiązku wpisu, jak prowadzić gospodarkę odpadami w przypadku zwolnienia z obowiązku pracy w systemie BDO,

· elektroniczne formularze wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych, i o wykreślenie z rejestru BDO,

· nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO,

· różne rodzaje wpisów dla poszczególnych grup podmiotów – wprowadzających opakowania, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i oleje smarowe, baterie i akumulatory czy produkty w opakowaniach do obrotu na rynek krajowy oraz w zakresie odpadów: wytwórcy odpadów, transportujący odpady, zbierający i przetwarzający odpady, recyklerzy odpadów opakowaniowych i poużytkowych, stacje demontażu pojazdów, organizacje odzysku i organizacje samorządu gospodarczego, gminne pszoki czy odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości,

· indywidualne konta użytkowników BDO, nadawanie uprawnień dla nowych użytkowników, opłaty BDO,

· kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,

· posługiwanie się numerem rejestrowym, konieczność aktualizacji wpisu zgodnie ze stanem faktycznym,

· wykreślenie na wniosek lub z urzędu z Rejestru BDO,

· najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

 Ø Ewidencja odpadowa w bazie BDO:

· rodzaje ewidencji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych,

· prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, pojazdów wycofanych z eksploatacji,

· elektroniczna obsługa ewidencji odpadów – możliwości wycofania, odrzucania i korygowania kart przekazania oraz możliwości edycji wpisów na kartach ewidencji, zwolnienia z obowiązków prowadzenia ewidencji odpadów, dokumenty zastępcze, transport własnych odpadów. 

 Ø Sprawozdawczość odpadowa i opłaty produktowe:

· rejestracja i logowanie w bazie BDO, rodzaje sprawozdań, zakres sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań,

· tworzenie kont administratorów i kont lokalnych do indywidualnego konta użytkownika, właściwość miejscowa i rzeczowa marszałków województw,

· terminy sprawozdawcze, terminy opłatowe, zaległe sprawozdania i sposoby naliczania opłat produktowych,

 

Ø Metodyka szkolenia:  wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w systemie BDO, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 412371
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl