Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: GOSPODARKA ODPADAMI - ON-LINE 10/21
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

Uczestnik Programu KAPITALNA FIRMA
Gospodarka Odpadami w świetle zmian - SZKOLENIE ON-LINE nr 10/21 Najnowsze wymagania dotyczące gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania odpadów
Termin:
2021-05-21 - 2021-05-21
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
530 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

Należność za:

                                                        
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 530 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

 • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00

Szkolenie nr 9/21 

w dniu 21 maja 2021r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

SZKOLENIE ON-LINE

Gospodarka Odpadami w świetle zmian

Najnowsze wymagania dotyczące gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania odpadów

► Zasady odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami i możliwość przeniesienia tej odpowiedzialności na inny podmiot

► Magazynowanie odpadów jako element gospodarowania odpadami

► Pojęcie magazynowania odpadów

 • definicja magazynowania odpadów
 • rozróżnienie pomiędzy zbieraniem a magazynowaniem odpadów
 • rozróżnienie pomiędzy magazynowaniem a składowaniem odpadów
 • zakaz zbierania odpadów jako zakaz magazynowania odpadów

► Podmioty, które mogą magazynować odpady

► Tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów - ogólny i szczególny w przypadku niektórych odpadów

► Dopuszczalny maksymalny czas magazynowania odpadów

► Kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów

 • podmioty podlegające pod obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • wyłączenia z obowiązku
 • obowiązki związane z monitoringiem
 • monitoring on-line
 • szczegółowy sposób wykonywania obowiązku - przepisy wykonawcze

► Szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe rozporządzenie Ministra Klimatu

 • wyłączenia spod przepisów rozporządzenia - podmiotowe i przedmiotowe
 • magazynowanie odpadów obojętnych
 • wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów
 • ogólne wymagania w zakresie magazynowania odpadów
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych - wydzielona strefa magazynowania, etykiety
 • magazynowanie odpadów zakaźnych medycznych i weterynaryjnych w ramach zbierania
 • magazynowanie odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe
 • okresy przejściowe w związku z nowymi wymaganiami
 • przepisy dostosowujące

► Magazynowanie we wnioskach o wydanie zezwolenia i w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • określenie rodzaju magazynowanych odpadów i sposobu magazynowania odpadów
 • określenie masy magazynowanych odpadów
 • wymagania p/poż - operat, wymagania w przepisach wykonawczych
 • zakres kontroli WIOŚ i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji
 • obligatoryjna zmiana posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami a nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów

► Zabezpieczenie roszczeń w związku z magazynowaniem odpadów

 • wyłączenia z zabezpieczenia
 • ustalanie formy i wysokości zabezpieczenia
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia, objaśnienia prawne Ministra Klimatu

► Szczególne wymagania dotyczące magazynowania niektórych odpadów (odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

► Sankcje dotyczące naruszeń w związku z magazynowaniem odpadów

► Czy w 2021 r. można prowadzić działalność w zakresie gospodarki odpadami bez posiadania wpisu do rejestru BDO, obowiązek aktualizacji wpisu i wniosek o wykreślenie z rejestru

► Prowadzenie ewidencji odpadów w 2021 r.- czy można nadal prowadzić papierową ewidencję

► Szczególne możliwości gospodarowania odpadami w związku z Covid-19

► Projektowane zmiany

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 393066
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl