Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY- SZKOLENIE ON-LINE 11/22
BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY- SZKOLENIE ON-LINE 11/22
Termin:
2022-05-27 - 2022-05-27
Początek zajęć:

9:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
580 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert z zakresu Rejestru BDO i systemu BDO, Szkoleniowiec z zakresu prawa odpadowego, prawa ochrony środowiska oraz naliczania opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:


•Uczestnictwo w szkoleniu - 580 zł netto + 23% VAT
         
SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

 • Logowanie do systemu BDO,
 • sposób wypełniania:
  • elektronicznych formularzy sprawozdań i wniosków,
  • elektronicznych kart przekazania odpadów i ewidencji
 • oraz pozostałe zagadnienia programu

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00
Zakończenie szkolenia: godz. 14:00

Szkolenie nr 11/22 

w dniu 27 maja 2022r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

 

BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Na szkoleniu zostanie pokazana i omówiona „krok po kroku” praca w elektronicznych modułach bazy BDO, prowadzenie indywidualnego konta użytkownika i codzienna praca w bazie BDO. Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi bazy BDO.

Rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

 • Wpis do Rejestru BDO i obsługa konta użytkownika w systemie BDO.
 • Jak i kiedy logować się do bazy BDO.
 • Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych w bazie BDO.
 • Usuwanie użytkowników z dostępu do konta firmy.
 • Wypełnianie wniosku rejestrowego, dołączanie załączników i pełnomocnictw do wniosku.
 • Sporządzanie i wysyłanie wniosku aktualizacyjnego do rejestru BDO – krok po kroku.
 • Wykonywanie korekty elektronicznego wniosku aktualizacyjnego.
 • Sprawdzanie poprawności wpisu do rejestru BDO swojej firmy.
 • Analizowanie prawidłowości wpisów firm współpracujących, które transportują odpady oraz zbierają i przetwarzają odpady.
 • Dbanie o posiadanie kompletnego wpisu do rejestru BDO.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych przy składaniu wniosków.
 • Dopisywanie nowych decyzji odpadowych poprzez elektroniczną aktualizację wpisu – jak i kiedy zgłosić nową decyzję do rejestru BDO.

Elektroniczna ewidencja odpadów w bazie BDO.

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów, w tym wystawianie kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych.
 • Krok po kroku – jak założyć nową kartę KPO i cały obieg karty w bazie BDO.
 • Korekty elektronicznych kart przekazania odpadów – jak i kiedy wystawiać korekty, jakie są możliwości techniczne korygowania kart a jakie ograniczenia.
 • Kiedy stosować wycofanie a kiedy odrzucenie karty KPO i jak poprawiać błędne zapisy na karcie.
 • Jak zaznaczyć na KPO własny transport odpadów?
 • Jak założyć kartę ewidencji odpadów i wprowadzać do niej wpisy w poszczególnych rubrykach.
 • Wypełnianie rubryk w KEO dot. wytwarzania odpadów i ich przekazywania do dalszego zagospodarowania.
 • Jakie są możliwości techniczne na karcie ewidencji odpadów w zakresie przyjmowania i przekazywania odpadów.
 • Różne karty ewidencji odpadów – kogo dotyczą i jak je wypełniać w bazie BDO.
 • Elektroniczne prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych czy pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Elektroniczne możliwości edycji wpisów na poszczególnych kartach ewidencji odpadów i ich usuwanie.
 • Jaki ma wpływ kontekst roku na możliwości techniczne dalszego obiegu KPO czy wprowadzania zmian do KEO z zeszłego roku.
 • Przeszukiwanie bazy celem odnalezienia KEO z zeszłego roku albo KPO sprzed dwóch lat.
 • Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów. Rozwiązywanie problemów technicznych.

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

 • Moduł sprawozdawczy w bazie BDO.
 • Omówienie zakresu sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 • Sposób wypełniania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, na podstawie prowadzonej elektronicznej ewidencji odpadów w bazie BDO przez wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami.
 • Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do urzędu marszałkowskiego. Jak i kiedy tworzyć korekty sprawozdań.
 • Dostęp do sprawozdań z poprzednich lat.
 • Moduł elektronicznych wezwań o korekty sprawozdań w systemie BDO.
 • Omówienie modułu powiadomień mailowych o korespondencji w bazie BDO z urzędu marszałkowskiego.
 • Składanie korekt sprawozdań w bazie BDO na wezwanie i samodzielnie.
 • Krok po kroku omówienie i wypełnienie 13 działów elektronicznego sprawozdania.

Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO.

 • Prowadzenie ewidencji opakowań i produktów, niezbędnej do sporządzenia elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Tworzenie w systemie BDO jednego zbiorczego sprawozdania produktowego z zakresu ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
 • Wypełnianie zbiorczego sprawozdania dla wprowadzających produkty w opakowaniach, wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.
 • Moduł integracyjny API, dostęp do konta w bazie BDO, różne uprawnienia użytkowników systemu BDO oraz sporządzanie sprawozdań przez organizacje odzysku.
 • Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z organizacjami odzysku opakowań czy organizacjami samorządu gospodarczego.
 • Jak wypełniać poszczególne 6 działów sprawozdania w zależności od prowadzonej działalności
 • Kiedy i jak sporządzać korekty elektronicznych sprawozdań.
 • Nowy moduł powiadomień mailowych w systemie BDO.
 • Pomoc de minimis w zakresie opłat produktowych, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne z opakowań, sprzętu i baterii – jak wprowadzić informacje o zwolnieniu do sprawozdania.
 • Problemy z naliczaniem opłat produktowych - wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania sprawozdań w BDO.
 • Nowy Moduł wniosków o pomoc de minimis w bazie BDO – do stosowania od roku 2022.

 

Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, praca w bazie BDO na koncie użytkownika głównego i podrzędnego, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 469816
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl