Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) W PRAKTYCE - SZKOLENIE ON-LINE 17/21
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

Uczestnik Programu KAPITALNA FIRMA
PFR
BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) WARSZTATY PRAKTYCZNE- SZKOLENIE ON-LINE 17/21
Termin:
brak informacji
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
520 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

                                                        
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 520 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

  • Logowanie do systemu BDO,
  • sposób wypełniania:
    • elektronicznych formularzy wniosków,
    • elektronicznych kart przekazania odpadów i ewidencji
  • oraz pozostałe zagadnienia programu

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00

Szkolenie nr 17/21 

w dniu 22 października 2021r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

SZKOLENIE ON-LINE

 

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

Szkolenie realizowane będzie w ujęciu pracy w bazie BDO

i wyjaśniania zagadnień problemowych.

Elektroniczna obsługa poszczególnych modułów bazy BDO.

Elektroniczna ewidencja odpadów, elektroniczne wnioski BDO.

Szkolenie realizowane będzie w ujęciu praktycznego omawiania i wyjaśniania zagadnień problemowych wynikających z pracy w bazie BDO

BDO – ewidencja odpadowa wyłącznie elektroniczna w bazie BDO; wnioski rejestrowe i aktualizacyjne tylko na elektronicznych formularzach BDO do złożenia za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika BDO, praca w modułach „Ewidencja odpadów” i „Wnioski BDO”. Już dziś uzyskaj dostęp do swojego konta BDO i utwórz kolejne konta wewnętrzne dla swoich pracowników. Realizuj obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.

Nie tylko osoby będące wytwórcami odpadów czy zbierającymi i przetwarzającymi odpady pracują w bazie BDO, również przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu opakowania, produkty w opakowaniach czy produkty typu oleje i opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie i akumulatory oraz ich organizacje odzysku. Także sieci handlowe, jednostki handlu detalicznego i hurtowego, które oferują torebki foliowe do zapakowania produktów tam kupowanych.

 

Ø Elektroniczny Rejestr BDO:

· kto podlega pod obowiązek wpisu i jak wypełnić wniosek elektroniczny, zwolnienia z obowiązku wpisu, jak prowadzić gospodarkę odpadami w przypadku zwolnienia z obowiązku pracy w systemie BDO,

· elektroniczne formularze wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych, i o wykreślenie z rejestru BDO,

· nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO,

· różne rodzaje wpisów dla poszczególnych grup podmiotów – wprowadzających opakowania, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i oleje smarowe, baterie i akumulatory czy produkty w opakowaniach do obrotu na rynek krajowy oraz w zakresie odpadów: wytwórcy odpadów, transportujący odpady, zbierający i przetwarzający odpady, recyklerzy odpadów opakowaniowych i poużytkowych, stacje demontażu pojazdów, organizacje odzysku i organizacje samorządu gospodarczego, gminne pszoki czy odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości,

· indywidualne konta użytkowników BDO, nadawanie uprawnień dla nowych użytkowników, opłaty BDO,

· kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,

· posługiwanie się numerem rejestrowym, konieczność aktualizacji wpisu zgodnie ze stanem faktycznym,

· wykreślenie na wniosek lub z urzędu z Rejestru BDO,

· najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

 Ø Ewidencja odpadowa w bazie BDO:

· rodzaje ewidencji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych,

· prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, pojazdów wycofanych z eksploatacji,

· elektroniczna obsługa ewidencji odpadów – możliwości wycofania, odrzucania i korygowania kart przekazania oraz możliwości edycji wpisów na kartach ewidencji, zwolnienia z obowiązków prowadzenia ewidencji odpadów, dokumenty zastępcze, transport własnych odpadów. 

 Ø Sprawozdawczość odpadowa i opłaty produktowe:

· rejestracja i logowanie w bazie BDO, rodzaje sprawozdań, zakres sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań,

· tworzenie kont administratorów i kont lokalnych do indywidualnego konta użytkownika, właściwość miejscowa i rzeczowa marszałków województw,

· terminy sprawozdawcze, terminy opłatowe, zaległe sprawozdania i sposoby naliczania opłat produktowych,

 

Ø Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

· wprowadzanie do obrotu  opakowań i wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy,

· prawa i obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego,

· osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

· wymóg posiadania kompletnego wpisu w BDO i stosowania numeru rejestrowego,

· ewidencja opakowań i odpadów opakowaniowych,

· obliczanie opłaty produktowej – kalkulatory do naliczania opłat i pomocy de mini mis w kontekście braku modułu finansowego w bazie BDO,

 

· sankcje karne i pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniach i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach w kontekście BDO.

Ø Metodyka szkolenia:  wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w systemie BDO, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 420197
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl