Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: Baza danych o produktach, opakowaniach i o gospodarce odpadami(BDO) w 2021r.- SZKOLENIE ON-LINE 3/21
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

Uczestnik Programu KAPITALNA FIRMA
BAZA DANYCH O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) W 2021R. NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO ZA ROK 2020 - SZKOLENIE ON-LINE 3/21
Termin:
2021-03-09 - 2021-03-09
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
460 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

                                                        
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 460 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

  • Logowanie do systemu BDO,
  • sposób wypełniania:
    • elektronicznych formularzy sprawozdań i wniosków,
    • elektronicznych kart przekazania odpadów i ewidencji
  • oraz pozostałe zagadnienia programu

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00

Szkolenie nr 3/21 

w dniu 9 marca 2021r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki i mikrofon.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

SZKOLENIE ON-LINE

BAZA DANYCH O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH

I O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) W 2021R.

NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO ZA ROK 2020

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione:

Najnowsze zmiany w przepisach dot. systemu BDO. Sprawozdania BDO - termin sprawozdawczy 15 marca 2021 r. Nowa ewidencja odpadowa na rok 2021 - od 1 stycznia obowiązkowa ewidencja odpadów w wersji elektronicznej. Sporządzanie sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO za rok 2020. Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. Moduł integracyjny API i sporządzanie sprawozdań przez organizacje odzysku. Obowiązkowe sprawozdanie w BDO za torby foliowe z tworzyw sztucznych i opłatę recyklingową. Najnowsze przepisy dla ewidencji odpadów. Elektroniczne KPO i KEO. Przesunięcie terminów dla elektronicznych dokumentów DPR, DPO, EDPR, EDPO. Wymagania rejestrowe dla recyklerów odpadów. Rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

►SYSTEM BDO - wpis do Rejestru BDO i Konto użytkownika w systemie BDO.

  • Najnowsze zmiany w przepisach dot. BDO, uruchamianie kolejnych modułów systemu BDO.
  • Nowy TERMIN SPRAWOZDAWCZY ZA ROK 2020.
  • Rejestracja i logowanie w bazie BDO.
  • Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych do obsługi BDO.

►Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

  • Moduł sprawozdawczy w BDO - 15 marca 2021 r. ostateczny termin na złożenie sprawozdania BDO.
  • Sporządzanie elektronicznego sprawozdania przez wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami.
  • Wysyłanie sprawozdań przez system BDO, wezwania i korekty przez system BDO.

►Elektroniczna ewidencja odpadowa w systemie BDO w 2021R. (koniec z ewidencją odpadów w wersji papierowej).

  • Elektroniczne karty ewidencji i przekazania odpadów, odpadów komunalnych KPO i KEO oraz KPOK i KEOK.
  • Papierowa ewidencja odpadów TYLKO do końca 2020 roku.
  • Nowe zwolnienia z obowiązków prowadzenia ewidencji odpadowej.
  • Obsługa elektronicznej ewidencji odpadów.
  • Wystawianie elektronicznych kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych.
  • Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów.
  • Kary za nie prowadzenie ewidencji odpadów.

►Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami - Termin 15.03.2021r. za rok 2020.

  • Najnowsze zmiany w sprawozdawczości produktowej, dot. odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
  • Moduł integracyjny API.
  • Składanie sprawozdań przez organizację odzysku.
  • Pomoc de minimis w zakresie opłat produktowych - nowe kalkulatory opłat za rok 2020.
  • Tworzenie w systemie BDO jednego zbiorczego sprawozdania produktowego z zakresu ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
  • Zbiorcze sprawozdanie dla wprowadzających produkty w opakowaniach, wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie i akumulatory.
  • Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z organizacjami odzysku.
  • Elektroniczne sprawozdania wprowadzających pojazdy składane przez BDO do marszałków województw.
  • Problemy z naliczaniem opłat produktowych - wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania sprawozdań w BDO.

►Opłata recyklingowa za torby foliowe.

  • Najnowsze obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego.
  • Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO, obowiązek prowadzenia ewidencji, obowiązek sprawozdawczy w BDO.
  • Zmiana systemu płatności opłaty recyklingowej z rocznego na kwartalny.
  • Wypełnianie elektronicznego sprawozdania z torebek foliowych objętych opłatą recyklingową w BDO.

►Rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

  • Jak wypełnić elektroniczny wniosek o wpis do rejestru BDO i wniosek aktualizacyjny.
  • Nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu.
  • Jak uzyskać kompletny wpis do rejestru BDO.
  • Indywidualne konta użytkowników BDO. Problemy z logowaniem.
  • Kary za brak numeru rejestrowego, za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach.

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 376934
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl