Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska, w kontekście raportów do KOBIZE-szkolenie ONLINE 6/22
Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska, w kontekście raportów do KOBIZE- SZKOLENIE ON-LINE 6/22
Termin:
2022-02-11 - 2022-02-11
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
550 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Ekspert w opłatach środowiskowych
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: 

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Prawa ochrony środowiska i prawa odpadowego oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzania wykazów informacji o zakresie korzystania ze środowiska w kontekście bazy KOBIZE. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:


•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 550 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

 • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

Szkolenie nr 6/22 

w dniu 11 lutego 2022r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się na 10 min. przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz program szkolenia

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska,
w kontekście raportów do KOBIZE.

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Raporty emisyjne do bazy KOBIZE oraz Centralny Rejestr Operatorów CRO i opłaty za wprowadzanie do powietrza f-gazów i substancji zubażających warstwę ozonową z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Program EKOPŁATNIK. Opłaty za przyznane uprawnienia do handlu emisjami.

► Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym naliczanie opłat za rok 2021

 • Obowiązki podmiotów wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Omówienie podstaw prawnych dla opłat za korzystanie ze środowiska, raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). 
 • Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska.
 • Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat i składania wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska.
 • Wyłączenia stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska.
 • Opłaty za stosowanie środków dezynfekcyjnych w czasach pandemii.
 • Definicja instalacji oraz emisja zorganizowana i niezorganizowana.
 • Zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym prowadzenie ewidencji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, zużycia surowców, paliw, czasu pracy instalacji, wskaźników emisji, sposoby pozyskiwania danych do naliczania opłat.
 • Emisja ze źródeł technologicznych i energetycznych.
 • Emisja niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach spalinowych, przeładunku paliw, eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, w tym w pojazdach.
 • Porównanie metodyk obliczania wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w oparciu o wskaźniki ministerialne i bazy KOBIZE.
 • Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym za źródła technologiczne i energetyczne, za spalanie paliwa w silnikach spalinowych i przeładunek paliw, za emisję czynników chłodniczych z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.
 • Porównanie wysokości opłat naliczonych metodą ryczałtową i wskaźnikową - wybór najlepszej metody generującej najniższe opłaty.
 • Zwolnienia ze składania sprawozdań i wnoszenia opłat.
 • Wypełnianie wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska.
 • Generowanie wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska z bazy KOBIZE.
 • Program EKOPŁATNIK do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska - obsługa i przykłady, w tym prawidłowe wprowadzanie danych do programu za rok 2021 i lata ubiegłe.
 • Zmiany związane z połączeniem systemu opłatowego z bazą KOBIZE.
 • Sankcje karne za nieprowadzenie ewidencji i nieskładanie sprawozdań.
 • Udzielanie ulg w spłacie naliczonych opłat zgodnie z Ordynacją Podatkową, w tym odraczanie opłat, rozkładanie na raty czy umorzenia odsetek.
 • Wydawanie interpretacji przepisów z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Prawem przedsiębiorców.
 • Kontrola prawidłowości sporządzanych sprawozdań i naliczonych opłat.

► Centralny Rejestr Operatorów CRO w zakresie obsługi urządzeń i instalacji zawierających SZWO i FGC.

 • Sprawozdawczość do CRO.
 • Terminy składania sprawozdań do CRO i marszałka województwa.
 • Naliczanie opłat za emisję gazów do powietrza z eksploatowanych urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w przypadku ubytku czynnika chłodniczego podczas eksploatacji, serwisu czy awarii urządzeń/instalacji.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 437945
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl