Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI – Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjny. Rejestracja i sprawozdawczość w BDO-szkolenie ONLINE 9/24
GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI – Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjny. Rejestracja i sprawozdawczość w BDO - ON-LINE 9/24
Termin:
2024-06-11 - 2024-06-11
Początek zajęć:

9:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
640 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w zakresie problematyki gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłat środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów i opłat za korzystanie ze środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

                                                        
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 640 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej)

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.

Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

 • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00

Szkolenie nr 9/24 

w dniu 11 czerwca 2024r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

Powyższe szkolenie możemy zorganizować również w formie dedykowanej - na zlecenie firmy dostosowując termin i program szkolenia do potrzeb Klienta


pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI
I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI -
Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjny
Rejestracja i sprawozdawczość w BDO.

 

Na szkoleniu zostaną omówione w ujęciu praktycznego stosowania przepisy dot. gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nowe obowiązki związane z wdrożeniem przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i ograniczeniami w stosowaniu tworzyw sztucznych z dyrektywy Single Use Plastics. Wszystko o obowiązkach Wprowadzających opakowania, Wprowadzających produkty w opakowaniach, Wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, Sprzedawców objętych opłatą recyklingową za torebki foliowe jak i opłatą konsumencką za pojemniki na żywność i kubki na napoje. Również omówione zostaną nowe obowiązki ROP dotyczące selektywnego zbierania i udziału wagowego recyklatu z tworzyw sztucznych w nowych opakowaniach w postaci butelek na napoje. Wszystko w kontekście nowych obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych oraz sprawozdawczych i opłatowych w roku 2024 w bazie BDO.


► Omówienie najnowszych przepisów ustawy.

 • Wprowadzający produkty w opakowaniach a wprowadzający opakowania - podobieństwa i różnice również w kontekście bazy BDO.
 • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi, objęci opłatą recyklingową - zmiany w sprawozdawczości.
 • Organizacje odzysku opakowań a nowe wymagania dla opakowań i obowiązków Wprowadzających produkty w opakowaniach.
 • Samodzielne rozliczanie obowiązków ustawowych a umowa z organizacją odzysku opakowań, w tym selektywne zbieranie butelek z tworzyw sztucznych i udział recyklatu z tworzyw sztucznych w nowych opakowaniach.
 • Nowa definicja tworzyw sztucznych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 • Wpisy do rejestru BDO - Sporządzanie i wysyłanie wniosku aktualizacyjnego do rejestru BDO dla sprzedawców i wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - krok po kroku. Tworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności i dezaktywacja starych MPD. Sprawdzanie kompletności wpisu do rejestru BDO z zakresem składanego sprawozdania w bazie BDO.
 • Nowe formularze elektroniczne wniosków, sprawozdań, wniosków o pomoc de minimis i dokumentów DPR/EDPR.

►Bieżące obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

 • Prowadzenie ewidencji opakowań wyprowadzanych do obrotu i opakowań wprowadzanych wraz z produktami.
 • Prowadzenie ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu i sprzedawanych konsumentowi w roku 2024.
 • Przywóz pustych opakowań a przywóz produktów w opakowaniach - podobieństwa i różnice w ewidencji, sprawozdawczości i wpisie do rejestru BDO.
 • Opłaty produktowe i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne z zakresu opakowań oraz nowe opłaty związane z SUP i ROP.
 • Rozliczanie samodzielnie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych oraz osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania i udziału wagowego recyklatu a zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań.
 • Rozliczanie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, a od roku 2025 wymaganego poziomu selektywnego zbierania i udziału recyklatu w tworzywach sztucznych oraz opakowań objętych systemem kaucyjnym.
 • Podmioty objęte systemem kaucyjnym i ich obowiązki. Operatorzy systemu. Umowy. Ewidencja i sprawozdawczość.
 • Sprawozdanie o produktach i opakowaniach w bazie BDO - szczegółowe omówienie NOWYCH tabel ze wskazaniem zakresu podawania danych w zależności od prowadzonej działalności i posiadanego bądź aktualizowanego wpisu do rejestru BDO, w kontekście jednorazowego użytku tworzyw sztucznych i opakowań objętych systemem kaucyjnym.
 • Kalkulatory opłatowe do naliczania opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne, w tym z zakres wniosku o pomoc de minimis, również w kontekście nowych obowiązków ROP.
 • Różne przypadki wprowadzania do obrotu, w tym import i wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań wraz z produktami, sprzedaż internetowa, sprzedaż własnych wyrobów przez sklepy firmowe.
 • Omówienie przypadków szczególnych wprowadzania i dystrybucji opakowań i produktów w opakowaniach oraz produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.

► Opłaty - krok po kroku.

 • Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych - zmiany w zakresie usunięcia przepisów o poziomie odzysku odpadów opakowaniowych.
 • Wyliczanie opłaty produktowej z wykorzystaniem najnowszych kalkulatorów opłatowych.
 • Opłata recyklingowa za torebki z tworzyw sztucznych - nowy sposób wypełniania sprawozdań przez prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego z zakresu danych kwartalnych.
 • Opłaty za tworzywa sztuczne, w tym opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za wprowadzanie do obrotu od nowego roku 2024.
 • Wzory elektronicznych formularzy sprawozdań o produktach i opakowaniach w bazie BDO za rok 2023 z uwzględnieniem SUP i ROP, z uwagi na istniejący obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzania do obrotu i sprzedaży i nowe formularze od 2024 roku.
 • Pomoc de minimis w zakresie opłat, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne - jak wprowadzić informacje o zwolnieniu do elektronicznego sprawozdania - wymóg przesyłania wniosków o pomoc de minimis wyłącznie w bazie BDO, w tym nowe zwolnienia dla butelek na napoje o pojemności do 3 litrów. Jak również dla butelek szklanych i puszek metalowych objętych systemem kaucyjnym.
 • Kto może uniknąć systemu kaucyjnego. Wysokości kaucji i system poboru i zwrotu kaucji.
 • Problemy z naliczaniem opłat - wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnych opłat i wypełniania sprawozdań w BDO.
 • Nowe rozporządzenia opłatowe dla produktów i opakowań.

► Wprowadzone i planowane zmiany w ROP - rozszerzonej odpowiedzialności producenta

 • Prowadzenie ewidencji opakowań w podziale na opakowania dla gospodarstw domowych i dla pozostałych odbiorców.
 • Opłaty opakowaniowe dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
 • Zawarcie umowy z organizacją odpowiedzialności producentów.
 • Terminy obowiązkowych wpisów do rejestru BDO.
 • Zapewnienie odpowiedniej zawartości recyklatu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Opłata produktowa - Obliczanie zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wytworzonych butelkach jednorazowych do napojów.
 • Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklatu.
 • Obowiązek mocowania pokrywek i wieczek z tworzyw sztucznych w butelkach na napoje z tworzyw sztucznych.
 • Obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym.
 • Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Nowy sposób rozliczania publicznych kampanii edukacyjnych.
 • Przepisy przejściowe i administracyjne kary pieniężne.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, praca w bazie BDO na koncie użytkownika głównego i podrzędnego, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:Przepisz kod z obrazka:Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 773392
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl