Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: BAZA DANYCH O ODPADACH W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN. Omówienie najczęstszych błędów w Sprawozdawczości BDO. Korekty sprawozdań. Praktyczne warsztaty.-ON-LINE 2/24
BAZA DANYCH O ODPADACH W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN. Rejestracja i sprawozdawczość w bazie BDO. Najnowsze obowiązki związane z tworzywami sztucznymi i systemem kaucyjnym. Praktyczne warsztaty.- ON-LINE 7/24
Termin:
2024-05-21 - 2024-05-21
Początek zajęć:

9:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
650 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert z zakresu Rejestru BDO i systemu BDO, Szkoleniowiec z zakresu prawa odpadowego, prawa ochrony środowiska oraz naliczania opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:


•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 650 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym będzie:

 • Pokazana i omówiona "krok po kroku" praca w elektronicznych modułach bazy BDO,

 • Prowadzenie indywidualnego konta użytkownika i codzienna praca w bazie BDO

 • Wyjaśnianie problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

Celem warsztatów jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi bazy BDO i zapoznanie z możliwościami technicznymi bazy w zakresie tworzenia i korygowania dokumentów ewidencji odpadów, wpisów do rejestru BDO, sprawozdań i składanie korekt z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawy o odpadach. 

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00

Szkolenie nr 7/24 

w dniu 21 maja 2024r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

Powyższe szkolenie możemy zorganizować również w formie dedykowanej - na zlecenie firmy dostosowując termin i program szkolenia do potrzeb Klienta


pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)


BAZA DANYCH O ODPADACH W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN.
Rejestracja i sprawozdawczość w bazie BDO. Najnowsze obowiązki związane z tworzywami sztucznymi i systemem kaucyjnym. Praktyczne warsztaty.

Na szkoleniu zostanie pokazana i omówiona „krok po kroku" praca w elektronicznych modułach bazy BDO, prowadzenie indywidualnego konta użytkownika i przygotowywanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów, w tym sporządzanie sprawozdań i ich korekt w bazie BDO, również tych związanych z wdrożeniem nowych przepisów dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, systemu kaucyjnego, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Celem warsztatów jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi bazy BDO i zapoznanie z możliwościami technicznymi bazy w zakresie tworzenia i korygowania dokumentów ewidencji odpadów, sporządzanie korekt sprawozdań czy aktualizacji wpisów do rejestru BDO z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawy o odpadach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej.

► Rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

 • Wpis do Rejestru BDO i obsługa konta użytkownika w systemie BDO, w tym nowy wniosek aktualizacyjny dla sprzedawców i wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz podmiotów objętych systemem kaucyjnym.
 • Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych w bazie BDO, logowanie do bazy. Usuwanie użytkowników konta BDO.
 • Najnowsze zmiany w przepisach dot. BDO, uruchamianie kolejnych modułów systemu BDO.
 • Jak wypełnić prawidłowo wniosek aktualizacyjny? Jakie dołączyć załączyć załączniki do wniosków.
 • Pełnomocnictwa i opłata skarbowa.
 • Jak podpisywać dokumenty podpisem elektronicznym na potrzeby bazy BDO.
 • Prawidłowy sposób wypełniania elektronicznych wniosków. Dodawanie nowych miejsc prowadzenia działalności i dezaktywacja starych MPD.
 • Zmiana siedziby na wniosku aktualizacyjnym.
 • Dbanie o posiadanie kompletnego wpisu do rejestru BDO.
 • Omówienie zwolnień z obowiązku wpisu do rejestru BDO.
 • Porównywanie wpisu do rejestru BDO ze składanym sprawozdaniem - sprawdzanie zgodności danych podawanych do BDO.
 • Nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu, z zakresu tworzyw sztucznych i systemu kaucyjnego na butelki i puszki.
 • Opłaty rejestrowe i roczne BDO.
 • Kary za brak numeru rejestrowego, za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach do 1 mln złotych.

► Elektroniczna ewidencja odpadów w bazie BDO.

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów, w tym wystawianie kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych.
 • Wypełnianie kart ewidencji odpadów - Krok po kroku - jak założyć nową kartę KEO i jak i kiedy dokonywać wpisów na karcie w bazie BDO.
 • Rodzaje ewidencji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, pełna i uproszczona ewidencja odpadów, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Wypełnianie rubryk w KEO dot. wytwarzania odpadów i ich przekazywania do dalszego zagospodarowania.
 • Jakie są możliwości techniczne na karcie ewidencji odpadów w zakresie przyjmowania i przekazywania odpadów.
 • Różne karty ewidencji odpadów - kogo dotyczą i jak je wypełniać w bazie BDO.
 • Elektroniczna obsługa ewidencji odpadów - możliwości wycofania, odrzucania i korygowania kart przekazania oraz możliwości edycji wpisów na kartach ewidencji, dokumenty zastępcze, własny transport wytworzonych odpadów na KPO lub bez karty. Jak zaznaczyć na KPO własny transport odpadów.
 • Jaki ma wpływ kontekst roku na możliwości techniczne dalszego obiegu KPO czy wprowadzania zmian do KEO z zeszłego roku.
 • Przeszukiwanie bazy celem odnalezienia KEO z zeszłego roku albo KPO sprzed dwóch lat.
 • Definicje wytwórcy odpadów i nowa definicja odpadów komunalnych. Najnowsze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Zakres odpowiedzialności za posiadane i przekazywane odpady.
 • Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów. Rozwiązywanie problemów technicznych. Awaria systemu BDO.
 • Najnowsze kary za nieprowadzenie lub nierzetelne i nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów - administracyjna kara pieniężna do 1 mln złotych.

► Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

 • Nowa definicja odpadów komunalnych i najnowsze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Nowe przepisy w zakresie terminów obowiązywania pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Nowe kary grzywny, w tym za nie składanie sprawozdań, wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 • Termin sprawozdawczy i składanie korekt sprawozdań.
 • Moduł sprawozdawczy w bazie BDO. Porównywanie wpisów podmiotów w rejestrze BDO z zakresem składanego sprawozdania. Dokonywanie korekt sprawozdań.
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań, w tym zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań. Jaki jest zakres sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w podziale na wytwórców odpadów oraz zbierających i przetwarzających odpady?
 • Sposoby wypełniania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w zależności od rodzaju prowadzonej działalności z uwzględnieniem zmian w ustawie o odpadach. Jak składać korekty? W jakich terminach? Czy są kary za nieterminowe składanie sprawozdań?
 • Moduł elektronicznych wezwań o korekty sprawozdań w systemie BDO. Skuteczne doręczenia wezwań. System powiadomień mailowych o korespondencji z urzędem marszałkowskim.

► Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO.

 • Najnowsze zmiany w sprawozdawczości produktowej, dot. odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
 • Brak możliwości wysyłania papierowych sprawozdań i wniosków o zwolnienie z opłat produktowych do urzędów marszałkowskich. Korekty sprawozdań elektronicznych. Stosowanie kalkulatora opłat lub kalkulatora pomocy de minimis.
 • Nowy wzór rocznego sprawozdania dla torebek z tworzyw sztucznych na zakupy oferowanych klientom do pakowania towarów - w ujęciu kwartalnym podawanie danych o nabytych i wydanych torbach lekkich i pozostałych. Korekty sprawozdań w związku z ujęciem toreb zwolnionych z opłat na sprawozdaniu.
 • Prowadzenie ewidencji opakowań, w tym z zakresu systemu kaucyjnego, oraz produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w roku 2024 niezbędnej do sporządzenia elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Uwzględnianie na sprawozdaniu o produktach i opakowaniach informacji o butelkach na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów.
 • Wprowadzanie do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach a sprzedaż - podobieństwa i różnice.
 • Tworzenie w systemie BDO korekty sprawozdania z zakresu dyrektywy SUP i ROP - Krok po kroku. Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z organizacjami odzysku opakowań czy organizacjami samorządu gospodarczego. Umowy z podmiotami reprezentującymi prowadzącymi systemy kaucyjne.

 

 

 Metodyka szkolenia:

praca w bazie BDO na koncie użytkownika głównego i podrzędnego, wykład, prezentacja multimedialna,  pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:Przepisz kod z obrazka:Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 773268
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl